นโยบายต่างๆ

ทั่วไป

บางครั้งเราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจเปลี่ยนแปลงย้ายหรือลบบางส่วนหรืออาจเพิ่มไซต์ของเราในบางโอกาส

เนื้อหาคอนเท้นท์บนเว็บไซต์

เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งภาพภาพประกอบการออกแบบไอคอนรูปถ่ายคลิปวิดีโอและเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอื่น ๆ ที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราและไซต์โดยรวมมีไว้สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (นอกเหนือจากการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา) โดยผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาและเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้อื่น ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวของคุณเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ชื่อหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาใด ๆ ถูกโอนให้กับคุณอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือคัดลอกดังกล่าว คุณไม่สามารถทำซ้ำ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านบน) เผยแพร่แจกจ่ายแจกดัดแปลงสร้างงานลอกเลียนการขายหรือมีส่วนร่วมในการขายหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ในเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในทางใดทางหนึ่ง หรือเว็บไซต์

สีของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์

เราได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในไซต์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสีที่แท้จริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอภาพของคุณเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของคุณมีสีใดที่ถูกต้อง

การแสดงความคิดเห็นและรีวิว

ความคิดเห็นและรีวิวอาจจะจะได้รับการตรวจสอบก่อนโพสต์ ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม ความคิดเห็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้หรืออาจถูกแยกและลบออกจากไซต์: 1. การรีวิวต้องเขียนด้วยเสียงที่สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านตีความประสบการณ์ของผู้ตรวจทานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจทาน 2. การรีวิวต้องไม่รวมถึงชื่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 3. การรีวิวต้องไม่รวมถึงข้อมูลการกำหนดราคาที่ชัดเจน 4. การรีวิวจะต้องปราศจากคำหยาบคาย หากเกิดความเสียหายใดทางบริษัทจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายและการขายขายต่อ

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเราหรือข้อตกลงนี้ คุณยอมรับและแสดงว่าคุณกำลังซื้อเพื่อใช้ส่วนตัวของคุณเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการขายต่อ

ลิ้งก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์และการบริการอื่นๆ

ในขอบเขตที่เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บริการและทรัพยากรภายนอก ความพร้อมใช้งานและเนื้อหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์บริการหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวหรือลิงค์ใด ๆ ที่กล่าวมานี้ควรถูกนำไปยังเว็บไซต์บริการหรือทรัพยากรภายนอกที่เฉพาะเจาะจง เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริการและแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

การปฏิเสธ

ไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ถูกจัดเตรียมตาม “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันของชื่อหรือการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามความเสี่ยงของคุณซึ่งคุณถือว่าเป็นความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นซึ่งคุณใช้ในการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ หากคุณไม่พอใจกับการสั่งซื้อ โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเรา

นโยบายส่วนบุคคล

เราพิจารณาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราที่จะสำคัญยิ่งและเราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องและแจ้งให้ผู้ใช้ของเรา (“นโยบายส่วนบุคคล”) นโยบายส่วนบุคคลในปัจจุบันของเราได้รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้โดยอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้